Túi đầu hút cho bình shisha

866 786

Các loại túi đầu hút shisha

-Túi nhỏ cho bình nhỏ
-Túi to cho bình to

Danh mục: