Bình shisha cỡ nhỏ A3

276

Bình shisha mini cỡ nhỏ A3, cao 25cm