Bộ Smoktech Alien 220W TC Kit với bình để xăng TFV8

1.000.000

1 x Alien 220W TC Mod
1 x Xe tăng trẻ em TFV8
Đầu cuộn dây V8-Q2 1 x 0,4 ohm (Được cài đặt sẵn)
Đầu cuộn dây V8-T8 1 x 0,15 ohm
1 x cáp USB
1 x Ống thủy tinh thay thế
1 x Hướng dẫn sử dụng
Phụ tùng