Mẫu TFV8 Baby V2 của SMOK

2

  • 1 TFV8 Baby 2 Tank
  • 1 Lõi đơn 0,17ohm Baby V2 A1
  • 1 lõi kép 0,2ohm Baby V2 A2
  • 1 ống thủy tinh dự phòng
  • 1 phụ tùng
  • Sách hướng dẫn

Hết hàng

Danh mục: