Bình shisha cỡ trung B4

231 211

Bình shisha cỡ trung B4 , chiều cao 55cm