Bình shisha cỡ trung B4

1.100.000

Bình shisha cỡ trung B4 , chiều cao 55cm