Bộ OBS Cube X 80W với Cube X Tank

740.000

1 x OBS Cube X Mod
1 x OBS Cube X Xe tăng Sub-Ohm
1 x M1 0,2 ohm Lưới cuộn (Đã cài đặt sẵn)
1 x M3 0,15 ohm cuộn lưới ba
1 x Kính thay thế
1 x Cáp micro USB
1 x Phụ tùng