Bình shisha cỡ trung B5

950.000

Bình shisha cỡ trung B5