Chén núm shisha bằng gốm

100.000

+Chén shisha có núm

+Chất liệu bằng gốm

+Kích cỡ to hơn loại chén shisha bằng sứ có núm

Danh mục: