Chén gốm shisha

60.000

Chén gốm shisha

Chén gốm shisha dùng cho các loại bình shisha từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn

Danh mục: