Đế bình cỡ trung loại 1

300.000 250.000

+Chất liệu thủy tinh

+Cao 23 cm phù hợp với bình cỡ M

+Nhiều màu sắc

Danh mục: