Chén núm shisha bằng sứ

70.000

+Loại chén núm shisha

+Vật liệu bằng sứ

+Dùng cho bình trung ren xoáy và bình cỡ lớn

Danh mục: